; Woda, łąka, powietrze środowiskiem życia zwierząt ciekawostki przyrodnicze ; Dbamy o środowisko naturalne burza mózgów; Pogadanka na temat działalności człowieka, a stanu środowiska; Omówienie zasad zachowywania się na terenach chronionych; Burza mózgów Jak dbać o naszą planetę?; Czytanie wierszy o tematyce ekologicznej; Układanie własnego.
Ochockiej Obrazek dla mamy.
Zadania i bonus schieben legal cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne Obserwacja środowiska i zmian w nim następujących.
Kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.Prawidłowe formy powitań; Wysłuchanie opowiadań.Inscenizacja wybranej bajki; Gra dydaktyczna wymyślanie wyrazów z określona liczbą liter.; Zabawa: Zgadnij, o jakim miesiącu, dniu myślę; Zabawa Trzy magiczne przedmioty; Krzyżówka- praca indywidualna, otrzymanie haseł: wiosna, lato, jesień, zima; Rozsypywanka - dobieranie nazw miesięcy do pór roku; Zabawy ruchowe: Pękające balony, Stara bryczka.Ćwiczenie poprawnego wypowiadania się na dany temat.Zapoznanie z rodzajami grzybów oraz przestrzeganie przed zbieraniem trujących grzybów.Objęcie troskliwą opieką pierwszoklasistów i nowych uczniów.Zapoznanie z zasadami korzystania z komputera oraz PS3.Wrzesień 2017.09-08.09, witaj szkoło, witaj świetlico!Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.; Zabawa ruchowa z opowieścią Zabawa dydaktyczna Nasza mapa; Gry i zabawy na szkolnym placu zabaw; Zabawy bieżne Pociągi, Samochody; Zabawy sportowe na boisku szkolnym; Gra w piłkę nożną na boisku; Zabawy z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sportowego Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki;.06.06.Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach praca w grupach; Co to za miasto?Jesienią; Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi; Zabawki z kasztanów i żołędzi samodzielne wykonanie; Praca plastyczna - wykonanie kolorowych pudełek na swoje kolekcje; Rzeźby z plasteliny tematyka dowolna; Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi; Wykonanie plakatu pod hasłem Warto mieć zainteresowania; Składanie różnych form origami i kirigami;.Rozmowa na temat ochrony środowiska, co możemy zrobić, aby je ochronić?Poznajemy zawody; Wspólna recytacja wiersza.Gry i zabawy na śniegu: konkurs na największego bałwanka; Zabawa ruchowa- Taniec dla Świętego Mikołaja; Zabawy ruchowe: Ciepło-zimno, Ciuciubabka; Tor przeszkód z elementami gimnastycznymi i równowagi; Zabawy ruchowe przy muzyce Idzie zuch, wicher dmucha; Gry i zabawy integracyjne z piłką, zabawa Lustro, Fotograf; Nauka piosenki.Zadania i cele Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania Zajęcia plastyczno - techniczne Gry i zabawy dydaktyczne Gry i zabawy ruchowe Zajęcia umuzykalniające i multimedialne Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata.